رمان پربار و زیبایی است که هم از لحاظ داستان و محتوا و هم فرم و قالب در اوج قرار دارد و در میان رمان هایی ایرانی در میان ده تای برتر قرار دارد بنظرم.اگرچه برای مخاطب عام ممکن است پسند نباشد که خوب خصلت ادبیات جدی است اما بعید است مخاطبان جدی ادبیات را راضی نکند.جسارتی که به آن اشاره کردید در ادبیات ایران تقریبا بی نظیر است و شکل بیانش حتی از نمونه های غربی نیز به لحاظ فهم موضوع به گمانم بالاتر است.