آلبر کامو بی نظیره این کتاب هم حتما فوق العاده هستش.
تشکر میکنم بابت این همه زحمتی که میکشید و سایتی به این خوبی دارید که من نمیشه یک روز سر نزنم به سایتتون.
فقط یک خواهشی داشتم اگر براتون مقدور هست راجب کتاب جین ایر هم بنویسید ممنونتون میشم