من تازه به کتابخوانی انگلیسی روی آوردم . و عاشق مطالعه کردن هستم . هر روز مطالعه دارم و آهسته و پیوسته و قطره چکانی پیش میروم . از خواندن خودم راضی نیستم چون کند می‌خوانم و درک درستی از متن ندارم . و فعلا دارم یک نوع آزمون و خطا و تجربه ی خواندن را یاد میگیرم . و اما امیدوارم زمانی برسد . که بتوانم بر متن کتاب ها مسلط شوم و حداقل یک کتاب را در یک روز با رضایت و درک درست . تمام کنم . خیلی دوست دارم ، کتاب های مرجع و بدون اینکه مترجم دستی در آن برده باشد را مطالعه کنم .
اما یک مشکل . . . اما در ابتدا خوانش کتاب برای من خیلی سخت بود . در ادامه راه و تا الان هم به خیلی موانع برخورد کردم . اما متاسفانه کسی نیست که همراهی کند . سایت های علمی زیادی مطالعه کردم . اما چکیده این سایت ها مطالب کلی را ایراد میکردند و مشکل خواننده در مورد نحوه درک خوانش کتاب به شیوه انگلیسی ، نحوه ادغام جملات و نحوه خلاصه کردن مطلب در هنگام خوانش و دیگر مطالب که باید یک نیتو NATIVEبلد باشد ، را یاد نمیدهند .