آخرین شیطان

آخرین شیطان

کتاب آخرین شیطان مجموعه داستان‌های کوتاهی از ایساک باشویس زینگر است که در سال 1978 موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات شد. زینگر اگرچه 55...
کتاب جزیره

کتاب جزیره

کتاب جزیره مجموعه داستانی از آلیستر مک‌لاود نویسنده کانادایی است که فقط شامل نُه داستان کوتاه از کتاب اصلی است. مابقی داستان‌های کتاب اصلی در...
کتاب اتهام

کتاب اتهام

کتاب اتهام مجموعه داستان‌هایی است که در کره شمالی نوشته و به بیرون راه یافته‌اند. عنوان انگلیسی کتاب The Accusation است و نویسنده نام مستعار...