کتاب فرندز

کتاب فرندز

سلام، اسم من متیو است، هرچند شاید مرا با اسم دیگری بشناسید. دوستانم متی صدایم می‌کنند. و احتمالا تا حالا می‌بایست مرده باشم!» و این‌گونه...
کتاب ظلمات سپید

کتاب ظلمات سپید

کتاب ظلمات سپید روایت سفرهای اکتشافی و ماجراجویی‌های باورنکردنی هنری ورزلی (henry worsley) در قطب جنوب (جنوبگان) به روایت دیوید گرن است. روایت مبارزه و...