آخرین شیطان

آخرین شیطان

کتاب آخرین شیطان مجموعه داستان‌های کوتاهی از ایساک باشویس زینگر است که در سال 1978 موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات شد. زینگر اگرچه 55...