بعد از عشق

بعد از عشق

بعد از عشق عنوان جدیدترین ترجمه ارسلان فصیحی از الیف شافاک، نویسنده کتاب ملت عشق است. رمانی که درباره زنان و زنانگی و دوره‌ای غمبار و...