کاج ها وارونه اند

کاج ها وارونه اند

رمان کاج ها وارونه اند نخستین اثر سامان نورایى است. نویسنده اى که در عین تازه کار بودن، نشان داد با ذهن خلاق و پویاى خود…