کتاب صفر مطلق

کتاب صفر مطلق

کتاب صفر مطلق دومین اثر معصومه باقری، داستان بلند عاشقانه‌ای است که در بستر تاریخ دفاع مقدس رخ می‌دهد و در فصل‌هایی متفاوت و با...