لودویگ ویتگنشتاین

لودویگ ویتگنشتاین

خیلی از غصه‌های دنیا از اینجا می‌آیند که نمی‌توانیم منظور خودمان را درست به مردم حالی کنیم و یکی از فیلسوف‌هایی که می‌تواند در مشکلات...