خانم سنگ صبور

خانم سنگ صبور

کتاب خانم سنگ صبور با عنوان اصلی Miss Lonely-hearts اثر نویسنده آمریکایی، ناتانیل وست است که در آن یک روزنامه برای بالابردن تیراژ خود، دست...