آخرین شیطان

آخرین شیطان

کتاب آخرین شیطان مجموعه داستان‌های کوتاهی از ایساک باشویس زینگر است که در سال 1978 موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات شد. زینگر اگرچه 55...
مکتب دیکتاتورها

مکتب دیکتاتورها

مکتب دیکتاتورها کتابی سیاسی از نویسنده ایتالیایی، اینیاتسیو سیلونه است که در آن به فلسفه وجودی فاشیسم و دیکتاتورها می‌پردازد. این کتاب هرچند شکلی داستانی...
رمان امریکا

رمان امریکا

رمان امریکا یا مفقودالاثر نوشته نویسنده بزرگ اهل چک، فرانتس کافکا است. کافکا در یادداشت‌های روزانه‌اش از این اثر خود با نام «مفقودالاثر» یاد می‌کند...