کتاب نازنین

کتاب نازنین

یلدا بیدختی‌نژاد در مقدمه‌ کتاب نازنین چکیده خوبی از جهان‌بینی داستایوسکی به خواننده ارائه می‌کند. او می‌نویسد: «یکی از ویژگی‌های اصلی کار داستایوسکی واکاوی درون...
کتاب پسر

کتاب پسر

داستان کتاب پسر با سوختنِ باغِ عموى راوى، و ترک زنش آغاز می‌شود. و اين دو پيوندِ گسسته شده، راهي را براي خرده روايت‌های راوى...