کتاب خودشناسی

کتاب خودشناسی

کتاب خودشناسی اثر دیگری از آلن دوباتن نویسنده شناخته‌شده سوئیسی است که اتفاقاً در ایران هم خوانندگان بسیاری دارد. کتاب حاضر نیز یکی دیگر از...
درباره خوب بودن

درباره خوب بودن

کتاب درباره خوب بودن اثری از آلن دوباتن، نویسنده و فیلسوف سوئیسی است که دوره دکترای فلسفه در دانشگاه هاروارد را رها کرد تا کتاب‌های...