بیمار خاموش

بیمار خاموش

بیمار خاموش داستان زندگی نقاش معروفی به نام «آليسيا برنسون» است که با عکاسی به نام «گابريل» ازدواج کرده و زندگی ظاهراً خوبی دارد. آنها...