تنهایی پر هیاهو

تنهایی پر هیاهو

نویسنده کتاب تنهایی پر هیاهو به گفته ميلان كوندرا، بزرگ‌ترين نويسنده چك محسوب می‌شود و یوزوف اشکوورتسکی نیز حضور هرابال را در ادبيات معاصر چک،...