کتاب مسخ

کتاب مسخ

داستان کوتاه مسخ مشهورترین نوشته­ فرانتس کافکا است که اولین بار در سال 1915 منتشر شد و توسط مترجم­‌های مختلف، بارها وبارها به فارسی برگردانده...