کتاب تست مامان

کتاب تست مامان

کتاب تست مامان برگردانِ فارسی کتاب The Mom Test: How to talk to customers است که با اجازه‌ی رسمی از نویسنده و ناشر آن منتشر…

کفش باز

کفش باز

کفش باز – خاطرات بنیان گذار نایکی – نوشته فیل نایت، بدون شک یکی از بهترین کتاب های مدیریتی خواهد بود که در سراسر عمر...