کتاب هستی

کتاب هستی

اگزیستانسیالیسم یا هستی‌گرایی اصطلاحی است که عموم کتاب‌خوانان با آن آشنایی دارند. نویسندگان بزرگی مانند نیچه، کافکا و داستایفسکی از جمله مطرح‌ترین افرادی هستند که...