به سبکی پر به سنگینی آه

به سبکی پر به سنگینی آه

کتاب به سبکی پر به سنگینی آه یک رمان ایرانی نوشته مهدی خطیبی است. او مهر امسال (1397) پا به چهل‌ودوسالگی می‌گذارد. در رشتهٔ حقوق قضایی...