کتاب یک زندگی

کتاب یک زندگی

کتاب یک زندگی اثری برجسته از موپاسان است که اتفاقا اولین رمان او نیز می‌باشد. رمانی که لئو تولستوی درباره آن می‌نویسد: یک زندگی اثری...