در این قسمت از وب‌سایت معرفی کتاب کافه‌بوک، قصد داریم هر هفته، شنبه‌ها یک پاراگراف خواندنی را با شما کاربران گرامی به اشتراک بگذاریم.

شنبه‌ها متن این صفحه تغییر خواهد کرد.

کلیسا از واقعیت مذهبی افیونی برای تخدیر مردم بیچاره ساخته است. آنچه را که شایسته خداوند است به قیصر می‌دهند و آنچه را که سزاوار قیصر است به خداوند وامی‌گذارند. روح ملکوتی خداوند از کلیسا رخت بربسته و کلیسا به یک موسسه مادی و کاملا رسمی و قراردادی و سرگرم مشغله‌های دنیوی و طبقاتی تبدیل شده است.

– رمان نان و شراب اثر اینیاتسیو سیلونه