در این قسمت از وب‌سایت معرفی کتاب کافه‌بوک، قصد داریم هر هفته، شنبه‌ها یک پاراگراف خواندنی را با شما کاربران گرامی به اشتراک بگذاریم.

شنبه‌ها متن این صفحه تغییر خواهد کرد.

ما سوسیالیست هستیم. و این به آن معنی است که با مالکیت خصوصی دشمنیم، زیرا مالکیت خصوصی بین آدم‌ها جدایی می‌اندازد، ایشان را علیه یکدیگر مسلح می‌کند، رقابت آشتی‌ناپذیری از نظر منافع در میان ایشان پدید می‌آورد، برای کتمان یا توجیه این رقابت دروغ می‌گویند و همگان را با اشاعه دروغ و ریا و کینه‌جویی فاسد می‌کند. ما می‌گوییم جامعه‌ای که به انسان به چشم ابزار ثروت‌اندوزی می‌نگرد جامعه‌ای است ضد بشری و با ما دشمن است و ما نمی‌توانیم اخلاق ریاکارانه و دروغین آن را بپذیریم.

– کتاب مادر اثر ماکسیم گورکی – صفحه ۴۲۰