انتشارات متخصصان

کیم وو چونگ

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

معرفی کتاب کیم وو چونگ

کیم وو چونگ مدیر عامل شرکت دوو و نویسنده کتاب سنگفرش هر خیابان از طلاست