کتاب

  • خانه
  • هنر شفاف اندیشیدن در کافه بوک

هنر شفاف اندیشیدن در کافه بوک

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

سراج بوک

نقد و بررسی کتاب هنر شفاف اندیشیدن

هنر شفاف اندیشیدن اثر رولف دوبلی با ترجمه عادل فردوسی پور