انتشارات متخصصان

رمان دخترى در جنگ

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

دخترى در جنگ با ترجمه هانیه رجبی

نقد و بررسی رمان دخترى در جنگ در کافه بوک