انتشارات متخصصان

  • خانه
  • رفتیم بیرون سیگار بکشیم، هفده سال طول کشید

رفتیم بیرون سیگار بکشیم، هفده سال طول کشید

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

معرفی کتاب - خلاصه کتاب

نقد و بررسی رفتیم بیرون سیگار بکشیم، هفده سال طول کشید از نشر چشمه