سلام D:
رمان سکوت برای من داستان آشناییه.
“سکوت”، جدال یهودا و مسیح درون ماست، شک و تردید نفرت انگیز درون ماست، نشون دادن حفره خالیِ ایمان تو وجود ماست که داره نابودمون میکنه و در نهایت تصمیم ما در برابر تمام این ها… داستان غم انگیزیه.
شاید بشه گفت که اگه آدم خوبی هستیم و اگ فکر میکنیم مومنیم، شاید فقط باید خدا رو شکر کنیم که تو دوره سخت تر یا تو مکان نامناسبی به دنیا نیومدیم. شاید ما فقط حاصل شرایط هستیم و نه ایمانی به راهمون داریم و نه فکری برای درمانش و نه اراده ای برای تغییر دادنش.
خیلی حرفا میشه ازش زد ، ولی به نظرم هرکسی باید خودش کتابو بخونه و درک مخصوص خودشو از کتاب داشته باشه.
“سکوت درباره ی سکوت خداوند است در دوره ی سختی و یهودایی که همیشه و همه جا حاضر است. سکوت بیشتر داستان یهوداست تا مسیح آیا آنکس که در دوره ی آرامش و راحتی مومن است خود یهودا نیست؟ ”
امیدوارم کمی هم که شده با خوندن این چند جمله مشتاق شده باشید ک این کتابو بخونید.