اولین کتاب از ماگدا سابو بود که خوندم، قشنگ بود. شاید خوب باشه این رو هم بدونیم که اول کتاب نوشته «موضوع: Young adult fiction». من چون آنلاین خریدم کتاب رو ندیدم این قسمت رو؛ اگر می‌دیدم احتمالا نمیخریدم، با اینکه کتاب خوبی بود.