با سلام
من اینو از شاگردم هدیه گرفتم
و امروز تمومش کردم. واقعا ی چیز دیگه بود سبک و قلم نویسنده جوری بود که دقیقا برام تصویر سازی میشد تمام صحنه ها. و چیزی که در لابلای سطر ها و در پس هر ورق زدن به ذهنم خطور میکرد این بود که جنگ چقدر وحشتناک و بی رحم هستش.