کافه‌بوک معرفی و پیشنهاد کتاب کتاب | معرفی کتاب | پیشنهاد کتاب

کتاب تئوری انتخاب با ترجمه علی صاحبی

کتاب تئوری انتخاب

کانال سایت معرفی کتاب کافه بوک

کتاب تئوری انتخاب درآمدی بر روان شناسی امید نوشته دکتر ویلیام گلسر است که علی صاحبی ترجمه آن را انجام داده است.

مترجم کتاب مربی ارشد و عضو هیئت مدیره علمی موسسه ویلیام گلسر در ایران می باشد و ویلیام گلسر طی نامه ای از علی صاحبی بابت ترجمه زیبا و اصیل تشکر کرده است.

تئوری انتخاب در ۳ بخش و ۱۳ فصل نوشته شده است:

۱- نظریه

 • نیاز ما به روانشناسی جدید
 • نیازهای بنیادین و احساسات
 • دنیای مطلوب شما
 • رفتار کلی
 • همخوانی در شخصیت و قدرت نیازها
 • تعارض و واقعیت درمانی
 • خلاقیت

۲- کاربست تئوری در عمل

 • عشق و ازدواج
 • خانواده شما و اعتماد
 • آموزش تحمیلی، آموزش و پرورش و مدارس کیفی
 • تئوری انتخاب در محیط کار

۳- کاربست

 • اجتماع مطلوب و شایسته
 • تعریفی دوباره از آزادی شخصی شما

کتاب تئوری انتخاب نوشته ویلیام گلسر - خلاصه کتاب تئوری انتخاب

درباره تئوری انتخاب از دیدگاه مترجم

علی صاحبی در مورد تئوری انتخاب می گوید:

به طور کلی تئوری انتخاب توضیح می دهد که افراد چرا و چگونه رفتار می کنند. این تئوری شیوه کارکرد مغز آدمی را برای صدور رفتار تبیین می کند.

تئوری انتخاب معتقد است هر آنچه از ما سر می زند یک رفتار است:

غذا خوردن یک رفتار است، دعوا کردن یک رفتار است، دیر سر قرار رفتن یک رفتار است، خشمگین شدن یک رفتار است، غمگین و افسرده شده یک رفتار است، نگران و مضطرب شدن یک رفتار است، هذیان یک بیمار سایکوز نیز یک رفتار است.

و همه رفتارها:

 1. از درون ما برانگیخته می شوند و معطوف به هدفی اند.
 2. هدف هر رفتار، ارضای یکی از پنج نیاز اساسی ماست:
  1. عشق و احساس تعلق
  2. قدرت
  3. تفریح
  4. آزادی
  5. بقا و زنده ماندن

تئوری انتخاب معتقد است هنگامی که افراد در ارضای نیازهای خود ناکام می شوند، دست به رفتار می زنند. یعنی رفتار و عمل خاصی را انتخاب می کنند تا شاید بدان وسیله نیازشان را برآورده کنند. این رفتار، هدفمند است و هدفش ارضای نیاز مورد نظر است.

تئوری انتخاب یک تئوری مبتنی بر روانشناسی کنترل درونی است که معتقد است گذشته بر زندگی کنونی ما اثر شگرفی داشته است، ولی تعیین کننده رفتار کنونی ما نیست.

کتاب تئوری انتخاب با ترجمه رسمی علی صاحبی

درباره کتاب تئوری انتخاب

به نظر من هدف همه انسان ها در زندگی اینه که بهتر و راحت تر زندگی کنند. و هرکسی برای رسیدن به این هدف راه خاصی رو پیش میگیره.

یکی از راه هایی که من در این زمینه پیش گرفتم کتاب خوندن هستش و مطمئنم شما هم در این مسیر حرکت می کنید.

کتاب تئوری انتخاب کمک بسیار زیادی به شما می کنه که بهتر و راحت تر زندگی کنید.

در این موضوع شک ندارم که بعد از خوندن این کتاب کیفیت زندگی شما تغییر می کنه ولی شاید این تغییر برای هر کسی راحت نباشه.

موضوعاتی که در کتاب مطرح میشه کاملا شما رو درگیر می کنه و به زیبایی باعث میشه شما عمیقا به فکر فرو برید. اما فکر کردن یک موضوع هستش و عمل به آموزه های کتاب یک موضوع دیگر.

این کتاب تاثیر عمیقی روی من گذاشت.

ده اصل بنیادین تئوری انتخاب

ویلیام گلسر در فصل آخر کتاب تئوری انتخاب ده اصل بنیادین تئوری انتخاب را به صورت خلاصه آورده است و در مورد آن می نویسد:

از طریق پیروی از این ده اصل است که می توانیم آزادی و اختیار شخص خود را ابتدا تعریف و سپس بازتعریف کنیم.

۱۰ اصل بنیادین:

کتاب تئوری انتخاب - خلاصه کتاب تئوری انتخاب

دومین اصل:

تمام آنچه می توانیم از دیگران دریافت کنیم و به دیگران بدهیم اطلاعات است. این که با اطلاعات چگونه برخورد کنیم انتخاب خود ما یا دیگران است.

سومین اصل: 

تمام مشکلات روان شناختی طولانی مدت، از مشکلات رابطه ای سرچشمه می گیرند. مشکلات رابطه ای تا حدودی علت مشکلات دیگری چون درد، خستگی، ضعف و برخی بیماری های مزمن، که معمولا به آن ها بیماری های سیستم ایمنی گفته می شود، نیز هستند.

چهارمین اصل:

همیشه آن رابطه مشکل دار، بخشی از زندگی کنونی ماست.

پنجمین اصل:

وقایع دردناکی که در گذشته بر ما رفته است، اگرچه بر آنچه امروز هستیم تاثیری شگرف داشته، ولی بازنگری و مرور این گذشته دردناک، بر آنچه امروز لازم است انجام دهیم، یعنی بهبود بخشیدن به رابطه مهم کنونیمان، اثر ناچیزی دارد و کمکی به ما نمی کند.

ششمین اصل:

پنج نیاز ژنتیکی ما را هدایت می کند که عبارتند از:

 1. نیاز به بقا و زنده ماندن
 2. نیاز به عشق و احساس تعلق
 3. نیاز به قدرت
 4. نیاز به آزادی
 5. نیاز به تفریح

هفتمین اصل:

می توانیم نیازهایمان را فقط از طریق تصویر یا تصاویری که در دنیای مطلوب خود داریم ارضا کنیم.

هشتمین اصل:

تمام آنچه از تولد تا مرگ از ما سر می زند رفتار است. تمام رفتارهای ما یک رفتار کلی است که از چهار مولفه به هم پیوسته عمل، فکر، احساس و فیزیولوژی تشکل شده است.

نهمین اصل:

تمام رفتارهای کلی معمولا با فعل، آن هم به صورت مصدر یا اسم مصدر بیان و با مولفه ای که در هنگام بروز رفتار بیشتر قابل تشخیص است نامگذاری می شوند. برای مثال به جای استفاده از عبارت من افسرده هستم یا من افسرده شده ام، درست آن است که بگوییم: من افسردگی را انتخاب کرده ام یا من افسردگی می کنم.

دهمین اصل:

تمام رفتارهای کلی، انتخاب هستند اما ما فقط بر مولفه های عمل و فکر به طور مستقیم و بر مولفه های احساس و فیزیولوژی به طور غیرمستقیم کنترل داریم، یعنی با انتخاب شیوه عمل و فکرمان و به واسطه آن ها احساسات و فیزیولوژی خود را نیز می توانیم کنترل کنیم.

قسمت هایی دیگر از کتاب

کتاب تئوری انتخاب - خلاصه قسمت های جذاب کتاب تئوری انتخاب در کافه بوک

ما تمام افکار و اعمالمان را مستقیم و تقریبا تمام احساسات و بخش عمده ای از سازوکار بدنمان را به طور غیر مستقیم انتخاب می کنیم.

دنیا مملو از آدم های تنها، ناکام، عصبانی و ناخشنودی است که نمی توانند به هیچ آدم خشنود و شادمانی نزدیک و با او صمیمی شوند. عمده ترین مهارت های اجتماعی آنان نیز شکایت، سرزنش و انتقاد است که به سختی می توان با چنین مهارت هایی با دیگران کنار آمد. 

بنا به چهل سال تجربه روان پزشکی، برایم روشن شده است که تمام افراد ناخشنود، مشکل واحدی دارند: نمی توانند با کسانی که دوست دارند با آن ها به تفاهم برسند، به خوبی کنار بیایند.

کار کیفی نیازمند از بین بردن ترس است.

بسیاری از معضلات به ظاهر حل نشدنی انسانی، مشکلات رابطه ای هستند.

ما بخش قابل توجهی از واقعیت را آن گونه که دوست داریم دریافت و ادراک می کنیم.

برای دستیابی به یک رابطه خوب، اکثر ما حاضریم رنج زیادی تحمل کنیم، چرا که اهمیت رابطه برای ما بیش از رنج بردن است. برای ایجاد، نگهداری و بهبود رابطه ها، حاضریم خود را درگیر کارهای ناخوشایند طولانی مدت کنیم، چرا که معتقدیم در نهایت به آدم هایی که به آن ها احتیاج داریم نزدیک تر می شویم و احساس بهتری خواهیم داشت. گاهی نیز بدون ضمانت برخورداری از یک رابطه بهتر، اکثر ما حاضریم لذت و خوش گذرانی خود را به تاخیر بیندازیم یا درد و رنجی را تحمل کنیم فقط به این امید که با ایجاد این رابطه، در آینده احساس بهتر و رنج کم تری را تجربه کنیم.

اطلاعات کتاب

 • کتاب تئوری انتخاب
 • نویسنده: ویلیام گلسر
 • ترجمه: علی صاحبی
 • انتشارات: سایه سخن
 • تعداد صفحات: ۶۰۸
 • قیمت: ۲۹۰۰۰ تومان

نظر شما در مورد این کتاب چیست؟

برای عضویت در کانال تلگرام کافه بوک کلیک کنید.

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 84
دوست نداشتم: 9
میانگین امتیازات: 9.33

9 دیدگاه در “کتاب تئوری انتخاب

سلام، یکی از ناامید کننده ترین کتاب هایی که تا حالا خوانده ام ، ترجمه بسیار بد و توضیح غیر ضروری بسیار زیاد و‌خارج از حوصله – همه محتویات کتاب را در ۲ صفحه که به زیبایی در بالا امده می توان خلاصه کرد

قیمتش تغییر کرده .
من خریدم ۳۵ تومن

سلام. حتما در چاپ های جدید قیمت رو بالا بردن…

من از مطالب این سایت استفاد کردم و تصمیم گرفتم این کتاب و بخرم و خریدم الانم از انتخابم خیلی راضیم واقعا سایت خوبی دارید لطف معرفی کتاب های طنز و به سایتتون اضافه کنید

سلام. چند کتاب طنز هم در دسته بندی رمان خارجی معرفی کردیم…

تمام اجزاء عالم هستی از یک موتور درونی یا دینامیکی برخوردار هستند و وانسان هم از این اصل مستثنا نیست . انتخاب بازتاب کار کرد درونی هر انسانی است .این تئوری علمی ، واقع بینانه و کارآمد است .

اگر اغراق نگم به نظر من این مطالب بهترین راهنما برای زندگی سالم و درست است و فهم مطالب هم ساده و کاربردی است.

سلام این اولین باری که من به اینجا سر میزنم . اما از همین الان عاشق این سایتتون شدم .
توی وبلاگم هم توی لینک اول دوستانم سایت شما رو قرار دادم .
موفق باشید .
فعلا می خوام سایت رو زیر و رو کنم .
ارادتمند .
سعید فعله گری

سلام.
خوشحالیم از اینکه دوست دارید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.