سلام
نقد خوبی بود ممنون 🙂
از نظر من که نقطه ضعف داستان این بود که به رابطه جرج و لنی اشاره نکرده زیاد و نگفته جرج چی شده که همش با لنیه…