خوندن این کتاب کم حجم رو به همه توصیه می کنم…مهمتیرین حسی که بهتون دست میده اینه که میفهمید به هیییچ عنوان در این دنیا تنها نخواهید ماند! 🙂