تا ۴۰ ص اول برام جالب بود ولی بقیش نه.. برای من کتاب جذابی نبود بر خلاف سایر آثار هوگو