با توجه به اینکه هر سه ترجمه از لحاظ وفاداری به متن در یک سطح هستن نظر من اینه ک ترجمه ای بهتره که همه نوع سواد و سطح فکری خوانایی داشته باشه و بتونه با حفظ بار ادبی مقصود مطلب رو ارائه بده و نظر بنده ترجمه آقای بلوچی است ^_^