انتشارات متخصصان

شخصیت‌های کتاب جنگ و صلح

هزار و یک کتاب قبل از مرگ

جنگ و صلح رمانی عظیم، سراسر شگفتی و پُر از شخصیت است که هر خواننده‌ای را در خود غرق می‌کند. اثری که برخی از منتقدین آن را کامل‌ترین رمان تاریخ می‌دانند. جنگ و صلح در کنار همه ارزش‌های ادبی خود، برگی از تاریخ نیز می‌باشد که ما در کافه‌بوک نیز این کتاب را جزء کتاب‌های پیشنهادی قرار داده‌ایم. اما در این مطلب قصد داریم در مورد شخصیت‌های کتاب جنگ و صلح صحبت کنیم.

اگر با ادبیات روسیه آشنایی داشته باشید حتما می‌دانید چیزی که در این کتاب‌ها فراوان است، تعداد شخصیت‌ها است و شما تقریبا همیشه باید کاغذ و قلمی در کنار خود برای یادداشت کردن اسامی داشته باشید. گفته می‌شود در رمان جنگ و صلح تعداد شخصیت‌ها بیشتر از ۵۰۰ مورد است اما شخصیت‌های برجسته رمان که در سراسر رمان حضور دارند در حدود ۱۰ نفر هستند. از پی‌یر – آندره‌ی – نیکلای – ناتاشا – ماریا – هلن و سونیا می‌توان به عنوان شخصیت‌های برجسته کتاب یاد کرد اما در ادامه لیست کامل‌تری از شخصیت‌های کتاب جنگ و صلح را می‌توانید مشاهده کنید.

اسامی موجود در این فهرست براساس صفحات کتاب و از جلد اول تا پایان کتاب می‌باشد و تمرکز ما بر افرادی است که نقش کلیدی دارند و یا در بیشتر از یک صحنه در کتاب حضور دارند. در کنار اسامی روابط برخی از شخصیت‌ها با یکدیگر نیز بیان شده است. همچنین می‌توانید معرفی کتاب جنگ و صلح را به همراه اینفوگرافیک رمان از طریق لینک زیر مطالعه کنید:

» رمان جنگ و صلح

نکته پایانی: در نظر داشته باشید که ممکن است در معرفی برخی شخصیت‌ها توضیح داده شود که مثلا x همسر و یا معشوقه y است و یا مواردی از این قبیل. بنابراین اگر فکر می‌کنید این موارد از جذابیت داستان برای شما می‌کاهد پیشنهاد می‌کنیم اسامی را به یک باره مطالعه نکنید و در طول خواندن رمان با این فهرست پیش بروید.

شخصیت‌های کتاب جنگ و صلح

– آناپاولونا شرر » ندیمه ملکه

– ماریا فیودوونا » ملکه » مادر الکساندر اول

– پرنس واسیلى کوراگین » پدر اِلن(کنتس بزوخوا)، آناتول و ایپولیت » همسرش پرنسس کوراگینا

– پى‌یر بزوخف (پیوتر کیریلویچ بزوخف) » فرزند نامشروع کنت کیریل ولادیمیریچ بزوخف

– پرنس آندره‌ى بالکونسکى » آجودان کوتوزف

– لیز ماینن » همسر آندره‌ى بالکونسکى » خواهرزاده کوتوزوف

– دولوخف » همخانه آناتول

– آنامیخاییلونا دروبت سکایا » مادرِ بوریس » کسی که از پرنس واسیلى خواست درخواستی برای گاردِ سمیونوفسکى بنویسد

– کنت رستف و کنتس رستوا (ناتالیا شین شین) » پدر و مادر ناتاشا و نیکلاى و ورا

– سونیا: دختر عمه ناتاشا » نیکلای و ورا

– بوریس و نیکلاى با هم دوستند » بوریس پسر آنامیخاییلونا » نیکلاى پسر رستف ها

– سونیا و نیکلاى عاشق هم هستند

– ناتاشا و بوریس عاشق همند.

– کنت بزوخف پدرخوانده تعمیدی بوریس است

– ماریا دمیتریونا آخروسیمووا » اژدهای هولناک

– پرنس نیکلای آندره‌یویچ بالکونسکی » ژنرال آن شف » پدر آندره‌ی بالکونسکی و پرنسس ماریا

– مادمازل آملی بوری‌ین » ندیمه ماریا بالکونسکایا

– ژولی کاراگین و ماریا بالکونسکایا با هم دوست هستند

– ژنرال آن شف کوتوزف » فرمانده کل قوا

ژنرال وای روتر » فرمانده اتریشی

– نیسویتسکى » دوست آندره‌ى » افسر ستاد

– سروان تیموخین

– ژرکف » دوست دولوخف » دلقک

– امپراتور الکساندر اول » تزار روسیه

– پرنس تسارویچ کنستانتین پاولویچ » برادر الکساندر اول و ولیعهد. گراندوک. تزارویچ

– اعلیحضرت فرانتس » امپراتور اتریش

– آرشیدوک فردیناند: پسر اولِ فرانتس » فرمانده تشریفاتى قواى اتریش

– ژنرال ماک: فرمانده سپاه اتریش و معاون آرشیدوک فردیناند

– نیکلای رستف » کنت

– سروان واسکا دنیسف » مافوق و دوست رستف

– لاوروشکا » گماشته حقه باز دنیسف

– تلیانین » افسر خردجثه‌ای از اسواران

– باگدانیچ » فرمانده هنگ که نیکلای رستف او را به دوئل خواند

– بى‌لی‌بین » دوست و آشنای پرنس آندره‌ی در اتریش (برون)

– سروان توشین » افسر توپخانه

– باگراتیون » فرمانده آندره‌ی » گرجی نسب

– بِرگ » دوست بوریس

– پرنس دلگاروکف » آجودان امپراتور الکساندر و دوست آندره‌ی

– پرنس آدام چارتوریژسکی » وزیر امور خارجه

– ساواری » حامل پیشنهاد مذاکره

– کنت تالستوی » رییس تشریفات دربار

– ماریا باگدانونا » قابله

– پراسکوویا ساویشنا » دایه سالخورده پرنسس ماریا

– ماریا ایوانونا » مادر دولوخف

– اسیپ الکسیویچ بازدى یف » فراماسون معروف

– ژنرال بوکس هفدن

– ژنرال بنیگسن » فرمانده کل قوا

– کنت ژیلینسکى » همخانه پولدار بوریس

– سپرانسکى » معتمد امپراتور و عهده دار اصلاحات غیرنظامى جدید

– کنت آراکچى‌یف » وزیر جنگ » عهده‌دار اصلاحات نظامی جدید » محاف شخصى امپراتور

– ماریا ایگناتى‌یونا پرونسکایا » دوست قدیمی کنتس رستف و معرف آنها در مجلس رقص اعیان

– پلاگی‌یا دانیلونا ملیکووا » همسایه ملک آترادنویه رستف‌ها

– دکتر متى ویه » پزشک فرانسوی

– کنت راستوپچین » فرماندار مسکو

– بالاگا » جیره خوار آناتول – مزدور

– آقاى دوسال » مربی خارجی پسر پرنس آندره‌ی – نیکلای

– بالاشف » آجودان تزار

– آراکچى‌یف » آجودان تزار

– کوراکین » سفیر روسیه در پاریس

– مورا » شاه ناپل

– مارشال داوو » آجودان ناپلئون

بارکلى دوتولى» فرمانده ارتش اول

– باگراتیون » فرمانده ارتش دوم

– تارماسف » فرمانده ارتش سوم

– کنت رومیانتسف » وزیر دفتر مخصوص تزار

– شتاین » وزیر سابق پروس

– آرمفلد » ژنرال سوئدی

– پفول » طراح عمده نقشه نبرد

– چرنیشف » آجودان تزار

– ایلین » افسر جوانی از هنگ رستف

– ماریا گنریکونا » همسر آلمانی پزشک هنگ

– اگرافینا ایوانونا بى‌یلوا » همسایه متدین رستف‌ها در آترادنویه

– آلپاتیچ » پیشکار پرنس پیر (بالکونسکى)

– درون/درونوشکا » کدخدای باگوچارووا

– موسیو دژوبر » پدر روحانی که شوق دینداری را در دل الن بیدار کرد

– ماکار الکسیویچ بازدیف » برادر دائم الخمر و نیمه دیوانه مرحوم بازدیف

– دانیلو ترنتیچ » پیشخدمت مخصوص کنت رستف

– امپراتریس یلیزاوتا الکسی‌یونا

– آنا ایگناتی‌یونا مالوینتسوا » خاله پرنسس ماریا و پرنس آندره‌ی

– تیخون شچرباتی » پارتیزانی که در گروه دنیسف مامور اطلاعات بود

– پلاتن کاراتایف » دوست و مصاحب پی‌یر در دوران اسارت


جنگ و صلح در کنار همه اتفاقات و جریان‌ها شامل حمله ناپلئون به روسیه نیز می‌باشد. جنگی که رنج و بدبختی زیادی با خود به همراه داشت و نویسنده در بخش‌های مختلف درس‌های مهمی از این موضوع تقدیم خواننده می‌کند. از جنگ و صلح می‌توان درس‌ها و پیام‌های مختلفی دریافت کرد اما شاید وجه مشترک همه پیام‌های کتاب این باشد که: در این دنیای پر از خشونت، پر از حماقت حاکمان، پر از جنگ و خونریزی، پر از نفرت و کینه، پر از ناآگاهی و حماقت، هنوز هم می‌توان شاد بود. هنوز هم می‌توان خوشبخت بود و در سخت‌ترین شرایط و در بدترین جنگ‌ها هنوز هم می‌توان عاشق شد و به زندگی امید داشت.

مشخصات کتاب

  • عنوان: جنگ و صلح
  • نویسنده: لئون تالستوی
  • ترجمه: سروش حبیبی
  • انتشارات: نیلوفر
  • تعداد صفحات: ۱۶۹۲
  • تعداد جلد: ۴
  • قیمت چاپ چهارم قطع رقعی: ۸۵۰۰۰ تومان

👤 نویسنده مطلب: مهشید موسوی

نظر شما در مورد رمان جنگ و صلح چیست؟ امیدوارم لیست شخصیت‌های کتاب جنگ و صلح به شما در مطالعه این رمان بزرگ کمک کند. لطفا نظرات خود را در مورد کتاب و این مقاله با ما در میان بگذارید.


» معرفی چند کتاب خوب دیگر:

  1. رمان برادران کارامازوف
  2. رمان خانواده تیبو
  3. رمان شب‌های روشن