چقدر تکراری و خسته کننده شده این کتابهای شعاری و بی محتوا… همش اینجوری باش… اونجوری نباش… خودت رو اینجوری… خودت رو اونجوری… بعد تازه سه چهار تا نشر همزمان با هم درمیارن و اصلا آدم نمیفهمه چی به چیه. کاش دوران کتابهای زرد تموم بشه و کاش سلیقه کتابخونی مردم ترمیم بشه. ما بد زخمی هستیم… بد. ممنون