سلام
رمان دایی جان ناپلئون نوشته ی ایرج پزشکزاد هم بسیار خواندنی است.