کتاب هایی که برگرفته از تجربیات واقعی انسان ها هستند تاثیرات واقعا عمیق و ژرفی در قلب و ذهن انسان ها به یادگار میگذارند
درست مثل این کتاب …. بخونیدش 🙂