من هنوز نخوندمش ولی با اینکه رمان های زیادی خوندم که بیشترش پایان تلخی داشت و شدت ناراحتی شب ها بدی برای خوندن ادامه ی رمان داشتم علاقه ی خواصی به این رمان دارم که با هیجان منتظر دانلودشم امیدوارم موفق باشید (: