سلام
هیچ فیلیمی ساخته نشده که از رمان همون فیلم بهتر بوده باشه
فیلم پیر مرد و دریا با بازی زیبای آنتونی کویین به زیبایی رمانش از آب در نیومد رمان پیر مرد و دریا رمانی که زندگی یک انسان را با تمام جزئیاتش به مخاطب تقدیم کرده است با مونولوگهای زیبا و تاریخیش
دقیقا مثل فیلم پدر خوانده که به زیبایی رمان ۷۵۰ صفحه ای اون در نیومد
امیر نقدی لنگرودی