سلام
لطفا کتاب معروف ” از حال بد به حال خوب ” از دیوید برنز را هم مورد بررسی قرار بدید. با سپاس