مرسی که کتاب های سرخپوستی رو معرفی میکنید
امیدوارم بتونید یه نقد یا معرفی هم از کتاب های کارلوس کاستاندا هم بزارید