جالب و تکان دهنده بود.
احتمالا در کره ای در دور دست در کهکشانی دور رخ داده است.