کتاب فوق العاده خوبی بود و چقدر آدم میتونه رنج یک شخص رو حس کنه و اون رو جزئی از خودش بدون.
در کل این کتاب کافکا جز بهترین کتاب هاش هست به علاوه مسخ و لاوک سوار