من این کتاب رو خوندم و اصلا خوشم نیومد. به نظرم خیلی مسخره بود