من این کتاب رو خوانده ام و میتونم بگم در بین رمان هایی که تا به امروز خواندم کاملاً متمایز هست؛ چه از نظر فضاسازی و چه از نظر محتوا و شیوه ی نگارش. در کل به عنوان یک رمان ایرانی بی نظیر هستش و من پیشنهادش میکنم.