با تشکر از معرفی و بررسی این کتاب ، پیشنهاد میکنم بخش بعدی این مجموعه به جلد ۱۸ (اینترنت با مغز ما چه می کند؟) اختصاص داده بشه ، بخصوص که محتوای کتاب بی ارتباط با اهداف شما در این سایت نیست و مواردی مثل ارزش کتاب ، دلیل تشویق به تداوم مطالعه بصورت سنتی و… در این کتاب مطرح میشه